Chào quý đồng đạo,
Nhằm mang đến cơ hội so tài những đối thủ xứng tầm cho các bậc hào kiệt võ lâm, cũng như để chư vị dễ dàng tìm được bằng hữu mới khắp chốn võ lâm, BQT sẽ tiến hành máy chủ Nga MyThúy Yên vào ngày 10/05/2017. Thông tin cụ thể như sau:
  • Thời gian bảo trì sáp nhập máy chủ: 00h00 - 08h30 ngày 10/05/2017.Ghi chú liên quan

  • Hạn chót giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc sáp nhập máy chủ đến 20h00 ngày 13/05/2017. Sau thời gian trên Ban Điều Hành sẽ không hỗ trợ các khiếu kiện liên quan đến việc sáp nhập máy chủ.
  • Liên đấu tháng 05 sẽ bị huỷ vì gộp máy chủ.Lưu ý khi sáp nhập

  • Tất cả các thành thị sẽ trở về trạng thái "chưa có" (tức là chưa Bang nào chiếm thành). Số lượng Khiêu Chiến Lệnh của các bang hội cũng được trả về 0.
  • Bang hội dưới cấp 12, nhân vật (chưa trùng sinh) quá 3 tháng không đăng nhập vào trò chơi sẽ được thanh lọc.
  • Nhân vật bị trùng tên sẽ có kí tự đặc biệt ở cuối, có thể đến Lễ Quan để đổi lại tên mới miễn phí.
  • Nếu tổng số nhân vật ở cả 2 máy chủ nguồn (A và B) lớn hơn 3 thì sau khi sáp nhập, hệ thống chỉ giữ lại 3 nhân vật có đẳng cấp cao nhất. Vì vậy nhân sĩ cần lấy hết các trang bị, vật phẩm quan trọng ở những nhân vật cấp nhỏ, tránh mất mát đáng tiếc.
  • Thứ hạng của nhân vật, danh sách bạn bè có thể sẽ thay đổi.
  • Một số nhân vật có thể sẽ bị trục xuất khỏi bang do tên nhân vật trùng.
  • Sau khi sáp nhập, nhân sĩ cần tải patch để cập nhật tên máy chủ mới (C) thì mới có thể đăng nhập.


Thân chúc quý nhân sĩ có những trải nghiệm thật vui vẻ tại vùng đất mới cùng các bằng hữu.