Những quy định xử phạt cụ thể khi các người chơi vi phạm ở trong game như sau:

Khóa tài khoản không thời hạn đối với những hành vi:
 1. Biết lỗi game nhưng trục lợi, không báo về BQT để xử lý.
 2. Xúc phạm Ban Quản Trị trong và ngoài game.
 3. Tuyên truyền website có chứa virus, game khác.
 4. Tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sập game.
 5. Đi vào các góc lag phá người chơi khác, trục lợi cho bản thân.
 6. Đi vào góc lag ở các bản đồ để đánh nhau (nếu đã bị khóa cảnh cáo).
 7. Post điểm tống kim với mọi hình thức.
 8. Tạo nhân vật tên có liên quan đến BQT VLNT, chủ tịch nước Hồ Chí Minh.
 9. Spam ở kênh tần số Thế Giới hoặc Thành Thị (nếu đã bị cấm chát, tống giam nhân vật cảnh cáo).
 10. Một số vi phạm khác, sẽ được cập nhật sau.Khóa tài khoản có thời hạn đối với những hành vi:
 1. Tranh chấp tài khoản.
 2. Đi vào góc lag ở các bản đồ để đánh nhau.
 3. Một số vi phạm khác, sẽ được cập nhật sau.Tống giam vào ngục hoặc cấm chat đối với những hành vi:
 1. Phân biệt vùng miền.
 2. Spam ở kênh tần số Thế Giới hoặc Thành Thị.
 3. Spam văng tục theo số đông để bôi nhọ game, xúc phạm BQT.
 4. Một số vi phạm khác, sẽ được cập nhật sau.Lưu ý: Thời gian tống giam, khóa có thời hạn bao lâu phụ thuộc vào quyết định của BQT.