Như tiêu đề, vì lý do có công chuyện. Trung gian sẽ online bù lại sau.