Như Lai Thần Chưởng có nguồn gốc từ Thiên Trúc. Công nguyên năm 645, Trần Huyền Trang thỉnh được chân kinh trong đó có "Bát Thức Phật Chưởng Tâm Kinh" và 9 thanh "Hộ Pháp Phật Binh". Như Lai Thần Chưởng cũng từ đó du nhập vào Trung Thổ và viết nên biết bao giai thoại kinh thiên trên võ lâm.

Trải qua nhiều niên đại thời thế biến động, thần chưởng cũng biệt tích giang hồ không ai còn nhắc đến. Thời gian gần đây, một người thần bí từ Thiên Trúc mang theo cửu thức thần chưởng trở về Trung Nguyên khai môn lập phái và quyết tâm truy tìm 9 thanh Phật Binh lưu lạc. Võ lâm lại một phen dậy sóng với sự tái xuất của Như Lai Thần Chưởng.


Tham gia vào chuỗi nhiêm vụ truy tìm 9 thanh Hộ Pháp Phật Binh, bạn sẽ có dịp đọ sức với Như Lai Thần Chưởng và có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng vô cùng bất ngờ và hấp dẫn (trang bị Huyền Viên, Tử Mãng, Kim Ô, Bạch Hổ, v.v...).

<<Bấm F12 để đọc hướng dẫn nhiệm vụ>>