Vi Sơn đảo

Thời gian & điều kiện tham gia
 • Thời gian diễn ra: các giờ chẵn (xem thêm tại bài viết thời gian hoạt động)
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 150 trở lên, đội trưởng phải có Vi Sơn Lệnh
 • NPC tham gia: Vi Sơn Hướng Đạo tại thành Lâm An (196/185)


Hướng dẫn tham gia
 • Quý đồng đạo tạo nhóm có trên 6 người đến đối thoại với NPC Vi Sơn hướng đạo ở Lâm An, đội trưởng bắt buộc phải mang theo Vi Sơn Lệnh để nộp cho sứ giả. Trước khi lên đảo, phải kiểm tra xem tổ đội có đủ điều kiện tham gia hay không.
 • Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và lên được Vi Sơn Đảo, 5 phút đầu tiên là thời gian báo danh chưa xuất hiện trận địa để chờ các tổ đội khác, 20 phút còn lại là thời gian chiến đấu.
 • Từ tầng 1 đến tầng 7 các tổ đội sẽ đến tọa độ khu vực bãi quái được chỉ định. Sau khi vượt qua các tầng, 3 tổ đội đầu tiên vào Cốc trước sẽ giành chiến thắng, các tổ đội còn lại bị đẩy về thành.
 • Trong Vi Sơn Cốc, vượt qua hết các tầng ở trong Cốc sẽ xuất hiện boss Tiên Chưởng, tiêu diệt xong boss các tổ đội sống sót sẽ bật chế độ chiến đấu, tổ đội nào sống sót cuối cùng sẽ là giành chiến thắng.


Vi Sơn Đảo

Phần thưởng ở Vi Sơn Đảo
 • Vượt qua 7 tầng ở Vi Sơn Đảo sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm.
 • 3 nhóm vào Vi Sơn Cốc sớm nhất mỗi thành viên được 3 điểm uy danh.
 • Nhóm cuối cùng giành chiến thắng và tiêu diệt được Tiên Chưởng sẽ nhận thêm rất nhiều điểm kinh nghiệm, điểm uy danh và có cơ hội sở hữu các loại thạch.


Một số lưu ý khi tham gia hoạt động
 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 2 lần trong ngày.
 • Đội trưởng bắt buộc phải có Vi Sơn Lệnh giao cho sứ giả mới được lên đảo.
 • Tổ đội tối thiểu là 6 người mới được tham gia.
 • Chỉ 3 nhóm vào Vi Sơn Cốc sớm nhất mới được ở lại, các nhóm còn lại sẽ phải rời khỏi đảo.