Chào các bạn,

Như tiêu đề bài viết, mình xin được thông báo đến các bạn là thời gian tính mốc phần thưởng Tân Thủ của Ngạo Tuyết Lệnh ở trang: Ngạo Tuyết Lệnh là thời gian tính chung chung của các máy chủ ở phiên bản HKMP mới lẫn cũ. Nên mình sẽ viết thời gian chính xác của các máy chủ ở bên dưới.

Tên máy chủ Thời gian tạo nhân vật
Thiên Nhẫn Sau 08h30 ngày 10/05/2017
Ba Lăng Huyện (HKMP cũ) Chưa áp dụng

Lưu ý:
  • Thời gian sẽ được thay đổi nếu có thông báo sát nhập máy chủ.
  • Trong bài viết ở đường dẫn bên trên là bài viết của HKMP mới, phiên bản nhiều tính năng.
  • HKMP cũ: là phiên bản không có 1 số tính năng như Mạch, Bạn Đồng Hành, trang bị hiếm hơn... và một số chi tiết khác.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!